Planmatig onderhoud

In het meerjaren onderhoudsplan worden de verschillende onderhoudsprojecten beschreven die gerealiseerd moeten worden om vastgoed in optimale staat te houden. U kunt hierbij denken aan schilderwerken, renovatie, preventief onderhoud e.d. Planmatig onderhoud zorgt ervoor dat de verschillende projecten zorgvuldig worden gepland en uitgevoerd. Rensink is de specialist voor planmatig onderhoud. De werkzaamheden worden binnen het budget uitgevoerd en overlast voor de bewoners wordt tot een minimum beperkt.