Onderwijs

Het onderwijs is een sector die voortdurend in beweging is. De budgetten zijn beperkt en dat maakt totaalonderhoud vaak een uitdaging. Rensink kan helpen om een gedegen plan van aanpak op te stellen en alle werkzaamheden uit handen nemen.