Woningcorporaties

Een woningcorporatie heeft in grote getale te maken met het beheer van vastgoed. Ook in deze sector is het nodige veranderd. De bezuinigingen hebben hun sporen nagelaten en de budgetten zijn vaak beperkt. Echter, de kwaliteit van het vastgoed mag hier niet onder lijden. Rensink heeft tientallen jaren ervaring met het werken met en voor woningbouwcorporaties. Samen met woningcorporaties stellen wij een gedegen plan van aanpak op, waarbij we rekening houden met uw wensen en met uw budget.