Communicatie

Rensink Totaalonderhoud 10 juli 2020

Is it a man’s world?

Mijn werkwereld is een mannenwereld.

Werkt communicatie tussen mannen anders dan tussen vrouwen?
Ik werd getriggerd door 2 berichten die ik de afgelopen week las op social media.
Ten eerste het bericht van Linda Vaneker over “de krabbenmand”. En het bericht van Yvette Stemerding over het feit dat mensen soms ontkennen dat het niet goed met ze gaat.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder.

Ik zie het zo: mannen gebruiken communicatie meer als informatieoverdracht. Vrouwen gebruiken communicatie ook voor het maken van een connectie en leggen er meer emotie in.

Mij bevalt de rechttoe rechtaan communicatie van mannen wel. Vrouwen kunnen elkaar onderling soms (onbewust) enorm kwetsen.
Informatieoverdracht is belangrijk en als je er dan ook nog een connectie mee kan maken is dat goud waard. Dus: laten we leren van elkaar.
Hoe ervaar jij dat?

In de afgelopen periode heb ik gezien dat ondernemers zich kwetsbaar durfden op te stellen; het ging niet goed met ze. En juist deze kwetsbaarheid heeft ze veel opgeleverd. Nieuwe contacten, nieuwe inzichten en nieuwe mogelijkheden.

Laten we normaal doen met elkaar. Iedereen heeft soms mindere periodes. Laten we elkaar in de waarde laten.

Samen kom je echt verder!

Volg ook onze Linkedinpagina