Rensink neemt maatregelen tegen het coronavirus

Rensink Totaalonderhoud 01 oktober 2020

Rensink neemt maatregelen tegen het coronavirus

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) leidt nationaal en internationaal tot diverse maatregelen en beperkingen. Beperkingen die ook van invloed zijn op de werkwijze en bedrijfsprocessen van Rensink bv.

Met dit bericht wil ik je persoonlijk op de hoogte brengen van de maatregelen die we nemen om de risico’s in deze moeilijke tijd tot een minimum te beperken. Met deze maatregelen waarborgen wij de continuïteit van onze dienstverlening.

Onze vestiging in Deventer is “gewoon” open en onze dienstverlening functioneert zoals je van ons gewend bent. Wij respecteren uiteraard de maatregelen die onze opdrachtgevers ons opleggen. In onderling overleg stemmen we de mogelijkheden af en voeren wij werkzaamheden uit.

We volgen alle door de overheid en RIVM opgelegde en geadviseerde maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken en de veiligheid van onze mensen en de mensen waar we bij werken te borgen.

Algemene maatregelen:

 • Was de handen regelmatig en minstens 60 seconden en gebruik papieren handdoekjes.
 • Nies / hoest in de elleboogholte.
 • Schud geen handen.
 • Raak het gezicht zo min mogelijk aan.
 • Laat communicatie zoveel mogelijk via telefonisch contact, de mail of WhatsApp verlopen.
 • Vrije toegang en de kortste weg naar de ruimte van bestemming waarbij wij niet in ruimtes komen die wij niet noodzakelijk hoeven te betreden.
 • Maak de keet, de telefoon, lichtknopjes, etc vaker schoon met ontsmettingsdoekjes.

Aanvullende maatregelen:

 • Bij binnenwerk wordt ALTIJD een mondkapje gedragen, bij buitenwerk mag dit maar is niet verplicht.
 • Bij het werken in grote groepen is het dragen van een hesje met 1,5 meter afstand gewenst.
  Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Moet je toch langs elkaar lopen, loop dan met de ruggen naar elkaar toe.
  Schaft in groepen van 3 maximaal 4 personen. Spreid de pauzemomenten.
 • Bij particuliere klanten heeft de uitvoerder eerst overleg over de te nemen maatregelen.
 • Bij onbewoonde woningen geldt: werk je daar met meerdere personen dan is een mondkapje (binnen) ook verplicht.
 • In de bedrijfsauto’s geldt het volgende:
  onderling moet 1,5 meter worden aangehouden, lukt dat niet dan is het gebruik van een mondkapje verplicht.

Bij symptomen:

 • Als je ziekteverschijnselen hebt zoals koorts, verkoudheid en hoesten vragen wij je thuis te blijven en direct contact op te nemen met Care2Work (0570-220749) en het direct bij Rensink te melden.
 • Blijf thuis als één van je gezinsleden koorts heeft (meer dan 38 graden). Meld dit direct bij Rensink.

Wij reken op jouw begrip dat onze collega’s zijn geïnstrueerd om te vragen om naleving van bovenstaande regels.

Dank alvast voor jouw medewerking! Op deze wijze kunnen wij de risico’s beperken en daarmee de continuïteit van onze dienstverlening het beste borgen.